2019-02-12 07:12Pressmeddelande

Krinova får pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling

Krinova får Regions Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling.Krinova får Regions Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling.


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och medskapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad.

Kontaktpersoner

Charlotte Lorentz Hjorth
VD, Krinova incubator & Science Park
Charlotte Lorentz Hjorth
  • 0708-29 14 34

Relaterad media