2019-02-12 07:12Pressmeddelande

Krinova får pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling

Krinova får Regions Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling.Krinova får Regions Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling.

Krinova Incubator & Science Park får Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2018”. Priset delades ut i samband med Malmös Näringslivsgala under måndagskvällen. 

- Krinova Incubator och Science Park har bidragit till en positiv utveckling av Skåne och den skånska tillväxten och kreativiteten och är en synnerligen värdig mottagare av Region Skånes pris”, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M), som även är ordförande i prisjuryn.
 
Med priset vill Region Skåne uppmärksamma en person eller verksamhet som gjort något utöver det vanliga för Skåne och skåningarna. Priset syftar till att premiera en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne, som genom sitt engagemang, entreprenörskap eller kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den skånska utvecklingen.
 
- Vi är stolta och glada för utmärkelsen. Vårt uppdrag är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen och det har vi gjort genom samverkan. Det här är lika mycket ett pris till alla företag i vårt nätverk, kommunerna i Skåne,högskola och universitet, samarbetspartners över hela landet och även utomlands, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd på Krinova Incubator & Science Park. 
 
Krinova firar i år 20 års jubileum och har på några år gått från 50 till över 100 företag med kontor i parken.  2018 var det över 200 företag som fick innovations- och utvecklingsstöd, det kom över 26 000 besökare till möten och konferenser och Krinova hade närmare 20 utvecklingsprojektprojekt inom profilområdet mat – miljö – hälsa. Allt för att skapa tillväxt, nya innovationer och värden för Skåne.
 
- Vi är en innovationsdrivande nod där vi har en intermediär roll och skapar samverkan på flera nivåer i samhället. Vi har genom ett långsiktigt och metodiskt arbete och ett sammanhållet engagemang över tid byggt upp en verksamhet med alla de beståndsdelar och den kapacitet som behövs för att kunna skapa resultat. Vi ser fram emot att fortsatt bidra till Skånes utveckling.

Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och medskapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Krinova är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder genom innovationsarenan innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. 
Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har Krinova drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova omsatte 2018 drygt 22 miljoner kronor och ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad.  Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).


Om Krinova Incubator & Science Park

Krinova driver nytänkande och medskapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad.

Kontaktpersoner

Charlotte Lorentz Hjorth
VD, Krinova incubator & Science Park
Charlotte Lorentz Hjorth

Relaterad media